Provoz sběrného dvora

Provoz sběrného dvora
Provozní doba
Po–Pá  08:00–11:00  12:00–17:00
So       08:00–12:00

Odpady, které lze odevzdávat na sběrném dvoře:
  • Objemný odpad (vyřazený nábytek, matrace, koberce, dětské autosedačky, kočárky apod.)
  • Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, ořezy živých plotů, větve stromů apod.) i z domácností (rostlinné zbytky z kuchyní)
  • Drobný stavební odpad z domácnosti (v omezeném množství – 200 kg/občan/měsíc). Ve větším množství ho občané musí předat oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 o odpadech.
  • Stavební odpad obsahující azbest lze odevzdat pouze na sběrném dvoře na Příčné ulici, a to pouze zabalený tak, aby během jeho skladování a manipulace nemohlo dojít k uvolnění azbestových vláken (např. v plastových pytlích či jiných neprodyšných obalech)
  • Vysloužilé elektrospotřebiče (od malých jako jsou mobilní telefony, fény, žehličky až po velké jako ledničky, pračky, el. sekačky), baterie, světelné zdroje (zářivky, úsporné žárovky i obyčejné žárovky)
  • Nebezpečný odpad (zbytky barev, ředidel, lepidel, chemických prostředků na ochranu rostlin, hubení škůdců a plevelů, upotřebené motorové oleje, olejové filtry, obaly od nebezpečných odpadů
  • Textil – použité oblečení, spárovaná obuv, bytový textil
  • Jedlé oleje a tuky – v uzavřených plastových lahvích
  • Pneumatiky – přednostně pneumatiky odevzdávejte v místech zpětného odběru, kterými jsou prodejci pneumatik a pneuservisy. Seznam míst zpětného odběru je uveden na webových stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na webových stránkách kolektivního systému www.eltma.cz/sberna-mista.
  • Papír, plasty, sklo, kovy

Kontakt na podnik

Příčná 3155/30, 787 01 Šumperk
+420 724 804 869
sberny.dvur%at%pms-spk.cz
Provozovatel
Podniky města Šumperka a.s.
Časová osa podniků

Časová souvislost s ostatními podniky

Pivnice na Bratrušovském koupališti
Pivnice na Bratrušovském koupališti

Pivnice na Bratrušovském koupališti