Provoz sběrného dvora

Provoz sběrného dvora
Provozní doba
Po–Pá  08:00–11:00  12:00–17:00
So       08:00–12:00

Odpady, které LZE odevzdávat na sběrném dvoře:
 • Objemný odpad (vyřazený nábytek, matrace, koberce, dětské autosedačky, kočárky apod.)
 • Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, ořezy živých plotů, větve stromů apod.) i z domácností (rostlinné zbytky z kuchyní)
 • Drobný stavební odpad z domácnosti (tříděný)  – nearmovaný beton, cihly, betonové a pálené tašky, omítky, keramické kachličky, Ytong (v omezeném množství – 200 kg/občan/měsíc). Ve větším množství ho občané musí předat oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 o odpadech.
 • Stavební odpad obsahující azbest lze odevzdat pouze na sběrném dvoře na Příčné ulici, a to pouze zabalený tak, aby během jeho skladování a manipulace nemohlo dojít k uvolnění azbestových vláken (např. v plastových pytlích či jiných neprodyšných obalech)
 • Vysloužilé elektrospotřebiče (od malých jako jsou mobilní telefony, fény, žehličky až po velké jako ledničky, pračky, el. sekačky), baterie, světelné zdroje (zářivky, úsporné žárovky i obyčejné žárovky)
 • Nebezpečný odpad (zbytky barev, ředidel, lepidel, chemických prostředků na ochranu rostlin, hubení škůdců a plevelů, upotřebené motorové oleje, olejové filtry, obaly od nebezpečných odpadů
 • Textil – použité oblečení, spárovaná obuv, bytový textil
 • Jedlé oleje a tuky – v uzavřených plastových lahvích
 • Pneumatiky – přednostně pneumatiky odevzdávejte v místech zpětného odběru, kterými jsou prodejci pneumatik a pneuservisy. Seznam míst zpětného odběru je uveden na webových stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na webových stránkách kolektivního systému www.eltma.cz/sberna-mista.
 • Papír, plasty, sklo, kovy

Drobný stavební odpad, který NELZE odevzdávat na sběrném dvoře, zejména:
 • zemina
 • obaly od stavebních materiálů
 • izolace (např. IPA, Onduline, Heraklit)
 • sádrokarton
 • zateplovací, stavební a montážní pěny
 • plastové či kovové trubky
 • perlinka
 • elektrické kabely, vč. datových
 • vaty, polystyren ani dřevo
 • sanitární keramika (keramické WC mísy a umyvadla)
 • šedé tvárnice (s příměsí popílku)
Zákazník je povinen drobný stavební odpad odevzdávat tříděný, odpad kontaminovaný nepovoleným odpadem bude odmítnut, tímto není dotčeno právo vymáhat po zákazníkovi vzniklou škodu. Původce takového odpadu má povinnost ho předat k dalšímu nakládání do zařízení k tomu určeném – např. Recovera Využití zdrojů a.s., Rapotín.
Upozorňujeme návštěvníky sběrného dvora, že je pracovník sběrného dvora povinen při ukládce odpadů ověřit si totožnost a místo trvalého pobytu občana. Pracovník sběrného dvora zodpovídá za správné roztřídění dovezeného odpadu, ale není povinen pomáhat s vykládkou těžkých břemen.

Kontakt na podnik

Příčná 3155/30, 787 01 Šumperk
+420 724 804 869
sberny.dvur%at%pms-spk.cz
Provozovatel
Podniky města Šumperka a.s.
Časová osa podniků

Časová souvislost s ostatními podniky

Pivnice na Bratrušovském koupališti
Pivnice na Bratrušovském koupališti

Pivnice na Bratrušovském koupališti