Správa nemovitého majetku
Spravujeme veřejné provozní domy a nebytové prostory