Hospodaříme trvale udržitelným způsobem

Lesy města Šumperka
Společnost Podniky města Šumperka a.s. spravuje lesní majetek města Šumperka na základě pachtovní smlouvy.
Péče o lesy se řídí lesním zákonem a lesním hospodářským plánem (LHP), který se zpracovává vždy na desetileté období.
Odbornou úroveň hospodaření v lesích zajišťuje odborný lesní hospodář.