ZA VŠÍM STOJÍ LIDÉ

Organizační struktura společnosti

Nejvyšší orgán společnosti

  • valná hromada, jejíž působnost vykonává Rada města Šumperka

Statutární orgán společnosti

  • správní rada (sedm členů)
Mgr. Petr Hasala (předseda)
Mgr. Jana Rybová Kunčarová (místopředsedkyně)
Ing. Miroslav Pospíšil
Ing. Ondřej Polák
Ing. Zdeněk Utěšený
Ing. Jaromír Mikulenka
Martin Hoždora

Organizace a řízení činnosti společnosti

  • předseda správní rady
Mgr. Petr Hasala
 
  • místopředseda správní rady
Mgr. Jana Rybová Kunčarová

Zaměstnanci v ekonomicko-administrativním úseku

  • účetní
Bc. Jana Würzlerová
 
  • administrativní pracovnice
Ing. Soňa Šustková

Zaměstnanci v technickém úseku

  • technik lesního hospodářství
Ing. Bořivoj Hojgr
 
  • technik lesního hospodářství
Ing. Michal Krupička
 
  • technik lesního hospodářství
Zdeněk Pavelka