ZA VŠÍM STOJÍ LIDÉ

Organizační struktura společnosti

Nejvyšší orgán společnosti

  • valná hromada, jejíž působnost vykonává Rada města Šumperka

Statutární orgán společnosti

  • správní rada (sedm členů)
Ing. Miroslav Pospíšil (předseda)
Ing. Luboš Cekr (místopředseda)
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Ing. Vladislav Mesiarkin
Ing. Jaromír Mikulenka
Mgr. Jana Rybová Kunčarová
Martin Hoždora

Organizace a řízení činnosti společnosti

  • předseda správní rady
Ing. Miroslav Pospíšil
 
  • místopředseda správní rady
Ing. Luboš Cekr

Zaměstnanci v ekonomicko-administrativním úseku

  • účetní
Bc. Jana Würzlerová
 
  • administrativní pracovnice
Ing. Soňa Šustková

Zaměstnanci v technickém úseku

  • odborný lesní hospodář
Ing. Bořivoj Hojgr
 
  • technik lesního hospodářství
Ing. Michal Krupička
 
  • technik lesního hospodářství
Zdeněk Pavelka