ZA VŠÍM STOJÍ LIDÉ

Organizační struktura společnosti

Nejvyšší orgán společnosti

  • valná hromada, jejíž působnost vykonává Rada města Šumperka

Statutární orgán společnosti

  • správní rada (sedm členů)
Mgr. Petr Hasala (předseda)
Mgr. Jana Rybová Kunčarová (místopředsedkyně)
Ing. Miroslav Pospíšil
Ing. Ondřej Polák
Ing. Zdeněk Utěšený, MBA
Ing. Jaromír Mikulenka
JUDr. Mgr. Martin Budiš

Organizace a řízení činnosti společnosti

  • předseda správní rady
Mgr. Petr Hasala
 
  • místopředseda správní rady
Mgr. Jana Rybová Kunčarová

Zaměstnanci v ekonomicko-administrativním úseku

  • účetní
Bc. Marie Witová
Bc. Jana Würzlerová
 
  • administrativní pracovnice
Ing. Soňa Šustková

Zaměstnanci v technickém úseku

  • technik lesního hospodářství
Ing. Bořivoj Hojgr
 
  • technik lesního hospodářství
Ing. Michal Krupička
 
  • technik lesního hospodářství
Zdeněk Pavelka
 
  • technickoadministrativní pracovník
Eva Jecu