O SPOLEČNOSTI

Podniky města Šumperka a.s. (zkráceně PMŠ) jsou městská společnost spravující majetek, který slouží veřejnému zájmu a uspokojování potřeb obyvatelů města Šumperka a jeho okolí. Výsledky naší práce jistě ocení také návštěvníci našeho regionu a příznivci turistiky, rekreace a sportu. Jsme tu pro Vás.
Společnost PMŠ byla založena jako akciová společnost v roce 1996 za účelem zajišťování hospodářské činnosti města Šumperka. Do poloviny roku 2018 vykonávala také činnosti spojené s komunálními službami a údržbou zeleně. V současné době je hlavním předmětem činnosti PMŠ správa a údržba nemovitého a movitého majetku a realizace investičních akcí, které se správou a údržbou majetku souvisejí.

Naše hlavní činnosti:

Správa a údržba vlastního majetku

  • soustava kotelen a teplovodů
  • šumperská sportoviště – zimní stadion (Škoda aréna), Aquacentrum, letní Bratrušovské koupaliště, tenisové kurty (v hale i venkovní)
  • garáže na ulici Langrova
  • provozní domy a nebytové prostory – ul. Hlavní třída, Krátká, Slovanská, Erbenova, bývalá kotelna K5
  • restaurace – Hospůdka Benátky, Pivnice na Bratrušovském koupališti
  • kulturní nemovitá památka – zahradní altán v Radniční ulici

Správa majetku města Šumperka

  • lesní majetek města Šumperka
  • příměstský rekreační les
  • Sběrný dvůr Příčná

Základní informace o společnosti:

Obchodní jméno: Podniky města Šumperka a.s.
Sídlo: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163
Právní forma: akciová společnost
Zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1224
Jediným akcionářem je město Šumperk.