INFORMACE PRO VÁS

Často kladené dotazy
Často nám pokládáte dotazy ohledně komunálních služeb, údržby veřejných komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně nebo veřejných pohřebišť. Protože chceme, abyste odpovědi dostali co nejdříve, zkuste se podívat, zdali Váš dotaz již není zodpovězen.

Proč kácíte stromy v městském lese?

Hospodaření v historických lesích města Šumperka probíhá zcela v souladu se zákonem a schváleným lesním hospodářským plánem. S ohledem na ust. § 33 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, je povinnosti každého vlastníka lesa provádět přednostně těžbu kůrovcovou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. K této situaci v předchozích letech došlo a stále dochází. Přednostně tedy provádíme těžbu kůrovcovou a kalamitní (živelnou). Posouzení stavu napadení stromů kůrovcem je vysoce odborná činnost, kterou provádějí naši technici LH, laický pohled může být poněkud zavádějící.

Chceme nahlásit poškozený chodník u domu. Z chodníku není odhrnutý sníh. Na koho se máme obrátit?

Správu a údržbu veřejných komunikací má na starosti MěÚ Šumperk, odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, pan Stanislav Šrámek, tel. 583 388 561.

Na koho se máme obrátit ohledně údržby veřejné zeleně (sečení trávy, ořez stromů apod.)?

Záležitosti správy a údržby veřejné zeleně zajišťuje MěÚ Šumperk, odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, Ing. Šárka Hofmannová, tel. 583 388 559.

Na koho se máme obrátit, když potřebujeme dát reklamu vedle prodejny na stojan typu „A“? Kdo má na starosti zábory veřejného prostranství?

V záležitostech ohledně reklamních zařízení typu “A“, záboru veřejného prostranství, prodejních stánků, předzahrádek a reklamních akcí se obraťte na MěÚ Šumperk, odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, paní Martinu Godinovou, tel. 583 388 511.

Nesvítí nám pouliční osvětlení. Na koho se máme obrátit?

Záležitosti správy a údržby veřejného osvětlení, parkovacích automatů, městského informačního systému vyřizuje MěÚ Šumperk, odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, paní Bohdana Vitásková, tel. 583 388 509.

Potřebujeme zaplatit pronájem hrobu. Na koho se máme obrátit?

Správu hřbitova vyřizuje MěÚ Šumperk, odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, Bc. Hana Jílková, tel. 583 214 209 – sídlo správní budovy je na hlavním hřbitově, ul. Zábřežská, Šumperk.

Při vyvážení odpadků popeláři zanechali u kontejnerů nepořádek. Na koho se máme obrátit?

Správu ohledně odpadů vyřizuje MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, oddělení odpadu a ovzduší, Mgr. Petra Matušů, tel. 583 388 264.