Jde nám o vaše pohodlí a čistší ovzduší

Soustava centrálního zásobování teplem
Společnost Podniky města Šumperka a.s. vlastní soustavu centrálního zásobování teplem (CZT), která v devadesátých letech prošla kompletní plynofikací a v současné době představuje stabilní a optimalizovaný systém dvou trubních rozvodů s předávacími stanicemi a čtyř trubních rozvodů s přípravou teplé vody přímo na zdroji. Soustava je tvořena nemovitostmi – 13 objektových kotelen s označením K1 až K14 (vyjma K5) a systémem přenosové soustavy tepla a teplé vody.

Soustavu CZT provozuje společnost SATEZA a.s.